Comarch ERP Altum jest nowoczesną, inteligentną platformą ERP, dedykowaną do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowo-usługowych i sieciach handlowych. System daje realne korzyści, nie tylko w postaci uporządkowania obiegu informacji, lepszej kontroli nad kosztami czy działaniami operacyjnymi, ale także poprzez możliwość całkowitej lub częściowej automatyzacji wielu działań. Rozwiązanie doskonale sprawdza się w firmach o niestandardowych potrzebach, wymagających dostosowania systemu do specyfiki działania danej organizacji. W standardzie platformy dostępne są zaawansowane narzędzia do automatyzacji procesów Workflow oraz do tworzenia analiz i raportów Business Intelligence. Na podstawie informacji zawartych w Business Intelligence Comarch ERP Altum informuje pracowników w firmie o sytuacjach, które mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie firmy.

 
PRZEWAGA FUNKCJONALNA
Najważniejszą przewagą Comarch ERP Altum są wbudowane mechanizmy umożliwiające całkowitą lub częściową automatyzację procesów w firmie
(BPM) oraz narzędzia pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o trafne analizy i prognozy (Business Intelligence).
MOBILNOŚĆ
Dostarczamy zintegrowane z systemem Comarch ERP Altum aplikacje mobilne, umożliwiające kompleksowe wsparcie działań magazynierów, pracowników, kierowników i menedżerów za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfony, tablety czy kolektory danych.
WIELOFIRMOWOŚĆ
To co zdecydowanie wyróżnia Comarch ERP Altum spośród innych systemów dostępnych na rynku, to możliwość prowadzenia wielu przedsiębiorstw w jednym systemie. Idea wielofirmowości opiera się na dwóch założeniach: możliwości centralnego zarządzania wszystkimi przedsiębiorstwami w ramach holdingu oraz zarządzania każdą z nich z osobna. Zastosowanie takiego modelu jest możliwe dzięki wyodrębnieniu od siebie danych dotyczących poszczególnych obszarów działania przedsiębiorstw m.in. księgowości, logistyki, sprzedaży itd.
NAJNOWSZA TECHNOLOGIA
Comarch ERP Altum został stworzony z wykorzystaniem technologii Microsoft.NET i serwera bazodanowego Microsoft SQL Server. Dzięki temu jego
funkcjonalność może być łatwo dostosowywana i personalizowana pod indywidualne wymagania biznesowe.
 
Powrót

Zapytaj konsultanta