Comarch ERP Retail  to rozwiązanie, które kierujemy praktycznie do wszystkich rodzajów sieci handlowych. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, sprawne zarządzanie, prowadzenie jednolitej polityki firmowej, a w efekcie poprawa wyniku handlowego to wyzwania, przed jakimi staje sieć detaliczna w warunkach nowoczesnej gospodarki rynkowej. W obecnych czasach potrzebne jest całościowe spojrzenie na wszystkie procesy operacyjne w ramach sieci detalicznej, a jednocześnie dbałość o pojedyncze zdarzenia handlowe, będące podstawą prowadzenia tego typu działalności. Punkty sprzedaży wchodzące w skład sieci są zorganizowane i zarządzane centralnie, co ma kluczowe znaczenie w przypadku sieci detalicznych. Zarządzanie magazynami, decyzje logistyczne czy współpraca z dostawcami, administrowane są z poziomu centrali. Podobnie odbywa się proces kreowania polityki cenowej, promocyjnej i rabatowej, struktury uprawnień oraz zarządzania finansami firmy.

Powrót

Zapytaj konsultanta