Comarch DMS jako moduł systemów Comarch ERP służy polepszeniu workflow w firmie poprzez modelowanie procesów, przepływu prac i zadań wewnątrz przedsiębiorstwa. 

 

Zaawansowane możliwości pomogą wdrożyć oraz usprawnić np.: elektroniczny obieg faktur kosztowych, umów,  zgłoszeń, wniosków pracowników i realizację zapotrzebowań czy dokumentacji technicznych.

Funkcjonalności DMS:

 • Pełna obsługa korespondencji firmy, zarówno z poziomu systemu, jak i aplikacji dostępnej poprzez WWW

 • Ochrona przed utratą danych w przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu papierowego – przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej 

 • Szybkie dodawanie skanów dokumentów do systemu dzięki automatycznemu importowi

 • Redukcja kosztów poprzez ograniczenie ilości tradycyjnych, papierowych dokumentów

 • Zadania wykonywane są szybciej, dzięki precyzyjnemu wskazaniu pracownika odpowiedzialnego za dany etap

 • Kontrola czasu realizacji zadań za pomocą analiz czasu pracy nad dokumentem w zadanym etapie

 • Dostęp do zawsze aktualnej informacji na temat statusu zarejestrowanego dokumentu

 • Możliwość pracy z dokumentami z dowolnego miejsca z dostępem do internetu

 • Przypomnienia o dokumentach oczekujących na podjęcie decyzji

 • Zautomatyzowanie i skrócenie czasu pracy z dokumentami elektronicznymi

 

comarch dms

Możliwość pracy na komputerze i urządzeniach mobilnych

Operator ma do wyboru możliwość pracy w aplikacji stacjonarnej, webowej w dwóch wariantach (komputer lub mobile) oraz w dedykowanych wersjach mobilnych dostępnych na platformach iOS i Android. Dzięki temu możliwe jest dekretowanie dokumentów, akceptowanie zapotrzebowań również przez osoby znajdujące się poza biurem.

 

Elektroniczny obieg dokumentów w pełni integruje się z systemem ERP

Comarch DMS współpracuje z systemami Comarch ERP m.in. w zakresie wiązania dokumentów czy dodawania opisu analitycznego. W zależności od wykorzystywanego systemu ERP zestaw dostępnych funkcjonalności może się różnić. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Elastyczne modelowanie procesów i przepływu pracy w firmie

Modelowanie procesu w Comarch DMS odbywa się w intuicyjnym edytorze. Po wprowadzeniu kolejnych etapów budowany jest diagram złożony z bloków połączonych strzałkami określającymi kierunek przepływu pracy – workflow oraz informacji. Określanie praw odbywa się na każdym etapie obiegu. Uprawnienia mogą być zawężone do konkretnego pracownika, grupy pracowników zajmujących to samo stanowisko czy pracujących w jednym dziale. W modelowanym etapie procesu mogą Państwo odzwierciedlić schemat dowolnego dokumentu za pomocą gotowych obiektów karty obiegu. Na definiowanym etapie możliwe jest określenie warunków, jakie muszą być spełnione, aby dokument został przekazany do konkretnego etapu.

Przykładowo, wprowadzenie informacji o wartości faktury spowoduje przekazanie dokumentu do akceptacji prezesa firmy, tylko gdy jej kwota przekroczy np. 1000 zł, w przeciwnym razie trafi ona do dyrektora.  Zastosowanie warunków przy procesowaniu dokumentów nie ogranicza się tylko do wartości liczbowych. Może ono być oparte na dowolnym elemencie dokumentu. Ponadto, na każdym etapie realizowanego procesu użytkownik może być powiadomiony wiadomością e-mail o przekazaniu do niego nowego dokumentu, przeterminowaniu czy upływającym czasie na podjęcie decyzji. Wystarczy kliknięcie linku, aby możliwe było podjęcie decyzji związanej z zapotrzebowaniem, umową czy fakturą.

comarch dms

 

Obsługa zgłoszeń związanych z procedurami ISO

Comarch DMS jest systemem umożliwiającym obsługę zgłoszeń wynikających z obowiązujących w firmie procedur systemu zarządzania jakością (ISO). W ramach aplikacji możliwe jest:

 • stworzenie repozytorium dokumentów prezentujących poszczególne procedury
 • zgłaszanie wniosków racjonalizatorskich (kaizen) 
 • zgłoszeń wymagających działań korygująco-zapobiegawczych.

Elastyczność narzędzia powoduje, że w sytuacji, gdy dojdzie do modyfikacji konkretnej procedury, można szybko dostosować ścieżkę do bieżących potrzeb.

 

Dostęp do kluczowych informacji na temat realizowanych dokumentów

Z poziomu listy dokumentów pracownik ma dostęp do najważniejszych informacji na temat przypisanych procesów. W poszczególnych kolumnach listy prezentowane są informacje o procesie, do którego należy dokument, statusie dokumentu, czasie pozostałym na realizację czy terminie automatycznego przekazania dokumentu do następnego etapu. Dokumenty, dla których czas realizacji minął, wyświetlane są na początku listy. Możliwość oznaczania etapów kolorami zwiększa czytelność prezentowanej listy, a rozbudowane filtrowanie dodatkowo ułatwia wyszukiwanie dokumentów również po informacjach zawartych w zapotrzebowaniach czy fakturach.

 

Wielofirmowość

Comarch DMS pozwala na pracę w trybie wielofirmowym. Dzięki temu grupy kapitałowe i holdingi złożone z kilku firm mogą zarządzać dokumentami z jednego miejsca. Aplikacja pozwala na definiowanie procesów wykorzystujących dane ze wszystkich firm pracujących w systemach Comarch ERP XL czy Comarch ERP Optima.

 

Współpraca z programami OCR

Oprogramowanie OCR rozpoznaje treści znajdujące się na skanie dokumentu i w formie tekstowej umieszcza w lokalnej bazie danych. Rozpoznane treści przekazywane są do obiektów karty obiegu wraz ze skanem dokumentu jako załącznikiem i po potwierdzeniu prezentowane są na liście dokumentów. Taka możliwość znacznie skraca czas potrzebny na rejestrację danych w systemie, a także zmniejsza ryzyko błędnego wprowadzenia informacji. Dzięki współpracy z dowolnym programem OCR, użytkownik nie musi wprowadzać ręcznie dokumentów do systemu.

 

Analiza realizowanych procesów

W systemie Comarch DMS dostępny jest moduł raportowania umożliwiający przedstawienie danych dotyczących procesowanych dokumentów w formie tabel i wykresów. Wraz z aplikacją dostarczany jest kreator raportów oraz gotowe zestawienia. Dzięki temu można szybko sprawdzić czas przetwarzania dokumentów w danej ścieżce akceptacji czy określić wąskie gardła realizowanych procesów.

Dzięki Comarch DMS skanowanie, elektroniczna archiwizacja i udostępnianie dokumentów, przepływ pracy oraz zarządzanie procesami biznesowymi stają się efektywne, bezpieczne, a także przyjazne dla pracowników

 

Powrót

Zapytaj konsultanta

[contact-form-7 id="448" title="Zapytaj o ofertę pop-up pl"]