Narzędzie Comarch e-Sprawozdania umożliwia przygotowanie i wysłanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, czyli w formie pliku XML.

Zgodnie z nowymi przepisami sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Comarch e-Sprawozdania zalety i możliwości:

 • zgodna ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów

 • dostęp w chmurze: możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej – w modelu abonamentowym, z dowolnego komputera z dostępem do internetu

 • pełna kompatybilność z innym oprogramowaniem: aplikacja może działać niezależnie i z dowolnym systemem ERP, a wtedy dane wprowadzasz do niej poprzez stworzony we własnym zakresie integrator lub ręcznie

 • poprawność sprawozdania: aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania i natychmiast poinformuje Cię o ewentualnych błędach

 • wydruki w aplikacji – dzięki nim sprawozdanie finansowe dla potrzeb wewnętrznych może przyjąć formę papierową lub PDF/DOC

 • aplikacja umożliwia „czytanie” innych elektronicznych sprawozdań finansowych. Jest to bardzo istotna funkcja, mając na uwadze, iż obecnie niemal każde sprawozdanie finansowe przesyłane do KRS, jest tworzone w formacie XML

 

Twórz elektroniczne sprawozdanie finansowe oraz zarządzaj dokumentacją sprawozdawczą w firmie

 

e-sprawozdania

Nie musisz posiadać systemu Comarch ERP, by korzystać z programu

 • pełna kompatybilność: aplikacja może działać niezależenie, a dane wprowadzisz do niej przez: integrator, import z Excel’a, obrotówkę lub ręcznie

 • renoma producenta: wieloletnie doświadczenie w budowie systemów dla ERP/FK

 • bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych i szybka aktualizacja systemów

 • otwarta architektura: domyślnie aplikacja integruje się ze wszystkimi systemami z rodziny Comarch ERP, ale możliwe jest także jej podłączenie do dowolnej bazy danych oraz źródła informacji

 

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytować poniższe elementy:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

 • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa);

 • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);

 • zestawienie zmian w kapitale własnym;

 • rachunek przepływów pieniężnych (w wariancie bezpośrednim lub pośrednim);

 • kalkulacja podatku dochodowego;

 • pozostałe noty i objaśnienia.

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz nie tylko tworzyć i wysyłać sprawozdania finansowe ale również analizować kondycję finansową przedsiębiorstwa. Szybko i bez dodatkowych procesów uzyskasz dostęp do ciekawej analizy (wskaźnikowej oraz graficznej) na temat danego sprawozdania finansowego. esprawozdania comarch

 

e-Sprawozdania dla Biur Rachunkowych – specjalna oferta

Zmiany w przepisach to dla biur rachunkowych okazje na pozyskanie nowych klientów – firmy chętnie szukają pomocy w spełnieniu nowych prawnych obowiązków. 

Dzięki aplikacji Comarch Twoje biuro rachunkowe, będzie mogło w łatwy sposób tworzyć e-Sprawozdania Finansowe oraz co najważniejsze – zarządzać całą dokumentacją sprawozdawczą we wszystkich firmach, które obsługujesz!

Posiadając jedną lub dwie licencje na Comarch e-Sprawozdania, możesz obsługiwać dowolną liczbę firm.

 

comarch partner

Zakup i więcej informacji: e-sprawozdanie@et.com.pl

 

Przetestuj program Comarch e-Sprawozdania za darmo

Aplikacja w wersji demo posiada wszystkie wyżej wymienione funkcjonalności dotyczące sporządzenia elektronicznego sprawozdania finansowego.

Napisz teraz aby otrzymać DEMO APLIKACJI ➡ handlowy@et.com.pl

 

Zobacz nagranie z webinaru, a w nim: jak tworzyć, edytować i wysyłać e-sprawozdania

 

Powrót

Zapytaj konsultanta

[contact-form-7 id="448" title="Zapytaj o ofertę pop-up pl"]