Comarch ERP Altum jest nowoczesną, inteligentną platformą ERP, dedykowaną do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowo-usługowych i sieciach handlowych. System daje realne korzyści, nie tylko w postaci uporządkowania obiegu informacji, lepszej kontroli nad kosztami czy działaniami operacyjnymi, ale także poprzez możliwość całkowitej lub częściowej automatyzacji wielu działań. Rozwiązanie doskonale sprawdza się w firmach o niestandardowych potrzebach, wymagających dostosowania systemu do specyfiki działania danej organizacji. W standardzie platformy dostępne są zaawansowane narzędzia do automatyzacji procesów Workflow oraz do tworzenia analiz i raportów Business Intelligence. Na podstawie informacji zawartych w Business Intelligence Comarch ERP Altum informuje pracowników w firmie o sytuacjach, które mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie firmy.

 

PRZEWAGA FUNKCJONALNA

Najważniejszą przewagą Comarch Altum są wbudowane mechanizmy umożliwiające całkowitą lub częściową automatyzację procesów w firmie (BPM) oraz narzędzia pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o trafne analizy i prognozy (Business Intelligence). Rdzeniem całego systemu Comarch ERP Altum jest silnik Business Process Management (BPM), czyli wbudowane mechanizmy umożliwiające całkowitą lub częściową automatyzację rutynowych procesów w firmie.

GOTOWE AUTOMATYCZNE PROCESY

W wielu firmach pewne standardowe czynności i procesy biznesowe przebiegają w ten sam lub podobny sposób. Dlatego Comarch ERP Altum został wyposażony w kilkadziesiąt gotowych do użycia automatycznych procesów, dostępnych wprost w systemie. Przedsiębiorstwo może wykorzystać przygotowane automatyczne ścieżki postępowania w takich obszarach m.in. jak: Business Intelligence, Handel i Magazyn, CRM, Finanse i Księgowość, Wielofirmowość.

TWORZENIE WŁASNYCH PROCESÓW DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB

Współcześnie, choć wiele firm działa w tej samej branży, to sposób funkcjonowania ich przedsiębiorstwa różni się od siebie. Wymaga to indywidualnego podejścia do każdej firmy. Obok listy automatycznych procesów, które są dostępne w standardzie, system został wyposażony w intuicyjny kreator, który umożliwia tworzenie własnych procesów BPM. Przedsiębiorstwo, korzystając z edytora, może stworzyć graficzny model procesu, co znacznie ułatwi jego późniejszą analizę, pozwoli szybko wprowadzać modyfikacje oraz wychwycić i poprawić ewentualne niesprawności. Wszystko to stwarza możliwość zautomatyzowania najbardziej specyficznych i wymagających procesów charakterystycznych dla danej firmy i jej działalności. 

SKRZYNKA ZADAŃ

Wiele procesów zachodzących w firmie na pewnym etapie wymaga podjęcia określonych decyzji przez człowieka, stąd nie można ich w pełni zautomatyzować. Do obsłużenia tego typu procesów w systemie została stworzona specjalna skrzynka zadań. Akcje inicjowane przez jednego z użytkowników automatycznie powodują konieczność reakcji ze strony innych osób biorących udział w danym procesie. System pilnuje, aby wiadomość trafiła do odpowiedniej osoby, a w razie potrzeby uruchamia mechanizm przypomnień lub alertów. Dzięki integracji skrzynki zadań z pocztą e-mail, BPM umożliwia łatwą komunikację pomiędzy pracownikami, jak również z dostawcami i odbiorcami.

 

MOBILNOŚĆ

Dostarczamy zintegrowane z systemem Comarch ERP Altum aplikacje mobilne, umożliwiające kompleksowe wsparcie działań magazynierów, pracowników, kierowników i menedżerów za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfony, tablety czy kolektory danych.

Więcej tutaj: aplikacje mobilne

 

WIELOFIRMOWOŚĆ

To co zdecydowanie wyróżnia Comarch ERP Altum spośród innych systemów dostępnych na rynku, to możliwość prowadzenia wielu przedsiębiorstw w jednym systemie. Idea wielofirmowości opiera się na dwóch założeniach: możliwości centralnego zarządzania wszystkimi przedsiębiorstwami w ramach holdingu oraz zarządzania każdą z nich z osobna. Zastosowanie takiego modelu jest możliwe dzięki wyodrębnieniu od siebie danych dotyczących poszczególnych obszarów działania przedsiębiorstw m.in. księgowości, logistyki, sprzedaży itd. Program umożliwia tworzenie powiązań pomiędzy firmami w obrębie obszarów działalności gospodarczych, wspólnych dla obu jednostek, np. wspólne miejsce do przechowywania towarów, wspólna lista artykułów i kontrahentów.  Comarch ERP Altum umożliwia obniżenie kosztów funkcjonowania całego holdingu poprzez automatyzacje procesów (BPM) zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami. Dzięki narzędziom Business Intelligence, organizacja holdingowa może podejmować decyzje o charakterze strategicznym, patrząc na wszystkie podmioty z perspektywy całości.

 

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA

Comarch ERP Altum został stworzony z wykorzystaniem technologii Microsoft.NET i serwera bazodanowego Microsoft SQL Server. Dzięki temu jego funkcjonalność może być łatwo dostosowywana i personalizowana pod indywidualne wymagania biznesowe.

 

BUSINESS INTELLIGENCE

We współczesnych przedsiębiorstwach codziennie generowana jest olbrzymia ilość danych, które coraz ciężej skutecznie analizować. Wówczas nieocenionym wsparciem w zakresie bieżącej analizy sytuacji firmy jest rozwiązanie klasy Business Intelligence. Program posiada wbudowane narzędzia Business Intelligence, na których wraz z Business Process Management opiera się cała platforma. Narzędzia Business Intelligence pozwalają na podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o trafne analizy i prognozy dostępne w standardzie.

Comarch Altum

Comarch ERP Altum

ANALIZOWANIE

Data mining – możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości, np. analiza koszyka zakupów klientów, prognoza sprzedaży, segmentacja klientów.

Analizy oparte na danych statystycznych GUS – możliwość zestawienia informacji z wewnątrz firmy z danymi rynkowymi (np. analiza średnich cen detalicznych wybranych towarów i usług, analiza wskaźników PKB, kursy walut NBP, analiza struktury demograficznej ludności na wybranym terenie, analiza ilości i struktury podmiotów gospodarczych).

Określenie przyszłego zachowania klientów (analiza RFM) – polega ona na grupowaniu informacji dotyczących kontrahentów na podstawie przeszłych zachowań zakupowych. Celem raportu jest znalezienie i ocena najbardziej wartościowych dla przedsiębiorstwa klientów,

PROGNOZOWANIE

Symulacje przyszłych scenariuszy biznesowych (analiza What-If) – możliwość skutecznej oceny potencjalnych szans i ryzyk, które mogą wystąpić w działalności przedsiębiorstwa. Określ wielkość, którą chcesz analizować, oraz czynniki mające na nią wpływ, a następnie zobacz, jak zmiany wartości założonych czynników wpłyną na analizowaną wartość (np. wpływ zmian kursów walutowych na przychody ze sprzedaży, wpływ zmian cen na wynik finansowy).

PLANOWANIE

Budżetowanie – dostępne w Comarch Altum narzędzie do budżetowania wspiera definiowanie krótko- i długoterminowych celów dla całej firmy. System koordynuje współpracę w ramach wszystkich działów zaangażowanych w proces budżetowania. Budżetowanie w Comarch ERP Altum umożliwia określanie i realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa, poprzez łatwe tworzenie wielowariantowych budżetów, np. opartych na scenariuszach optymistycznych, realistycznych, pesymistycznych, a następnie stałą kontrolę stopnia realizacji budżetu.

MONITOROWANIE

Business Scorecard – po zakończeniu procesu planowania zdefiniowane cele mogą zostać przedstawione w postaci jasnego zestawienia, z wykorzystaniem dostępnego w Comarch Altum rozwiązania Business Scorecard (BSC). Business Scorecard to zestawienie, dzięki któremu zdefiniujesz od kilku do kilkunastu wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, będących swoistymi barometrami kondycji firmy. Stała analiza wartości oraz trendu tych wskaźników i porównanie z wartościami pożądanymi, pozwoli Ci łatwo ocenić, czy kierunek, w którym zmierza firma, jest właściwy.

Czytaj więcej:  BROSZURA Comarch ERP Altum

 

Comarch ERP Altum jest systemem międzynarodowym i jest wdrażany oraz używany przez firmy w 4 krajach: Polska, Francja, Niemcy, Hiszpania. Oznacza to, że obsługuje specyficzne procesy prawne i biznesowe w każdym z tych krajów, a także udostępnia dedykowane wersje językowe (francuską, niemiecką, hiszpańską oraz angielską).

Obszary dostępne w ramach Comarch Altum:

 
Powrót

Zapytaj konsultanta

[contact-form-7 id="448" title="Zapytaj o ofertę pop-up pl"]