Wykonaliśmy już ponad 290 skutecznych wdrożeń Comarch ERP Optima

 

Comarch ERP Optima to program do zarządzania i księgowości, stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży. Składa się ze zintegrowanych (pracujących na jednej bazie danych) aplikacji-modułów obsługujących różne obszary działalności przedsiębiorstwa. Atutem rozwiązania jest możliwość pracy na programie wynajmowanym od producenta w ramach usługi – Comarch ERP Optima Online.

 


–  Ponad 70 000 klientów z różnych branż  i sektorów rynku
–  Wysoka ergonomia i nowoczesny interfejs
–  Kompleksowość – pełna gama zintegrowanych narzędzi (mobile, e-commerce, backup)
–  Integracja z biurami rachunkowymi
–  Zgodność z przepisami
–  Asysta telefoniczna i e-mailowa w cenie
–  Narzędzia raportowania w czasie rzeczywistym – BI in memory

 

Zamów Comarch ERP Optima 

 

FAKTUROWANIE

Comarch ERP Optima Faktury to moduł, dzięki któremu szybko i w intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie dokumentów handlowych: Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych), Faktury Zakupu, Faktury Pro Forma i zaliczkowej, Paragonu, Faktury RR, Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu, Faktur Korygujących, Faktur VAT Marża.

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank jest centralnym modułem programu, niezbędnym do pracy niezależnie od wykorzystywanych pozostałych modułów. Tutaj gromadzone są informacje o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanymi w innych modułach. Dzięki temu zawiera on kompletne dane o rozrachunkach z kontrahentami oraz informacje o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Kompletność danych pozwala nie tylko na bieżące analizy wpływów i wydatków, ale również na generowanie precyzyjnych prognoz. Rejestr kasowy/bankowy w Comarch ERP Optima jest odpowiednikiem prowadzonych przez firmę kas gotówkowych, rachunków bankowych lub firmowych kart kredytowych. W skład każdego z rejestrów wchodzą raporty kasowe/bankowe lub raporty związane z przychodami i wydatkami dokonywanymi kartą kredytową. Każdemu rejestrowi możesz przypisać dowolną ilość raportów. Z kolei w skład każdego raportu może wchodzić dowolna liczba zapisów, które określają przychody i rozchody środków finansowych w firmie.

 

HANDEL I USŁUGI

W tej dziedzinie niezwykle potrzebne są ułatwienia w rejestracji procesów sprzedażowych, kontrola magazynu, możliwość szybkiej sprzedaży np. z wykorzystaniem ekranów dotykowych. Liczy się sprawna obsługa Klienta. Oprogramowanie Comarch Optima m.in.:

 • przyspiesza obsługę sprzedaży
 • skraca czas obsługi Klientów
 • eliminuje proste, powtarzalne czynności
 • dostarcza niezbędnych informacji
 • pozwala zarządzać dostępnością informacji
 • to zawsze aktualne kursy notowań walut

 

HANDEL Z MAGAZYNEM

Comarch ERP Optima moduł Handel pozwala na pełną obsługę firmy w zakresie fakturowania oraz prowadzenia
gospodarki magazynowej. Moduł ten zawiera wszystkie funkcjonalności modułu Faktury, ponadto umożliwia zarządzanie zasobami
w magazynie oraz wystawianie różnorodnych dokumentów handlowych i magazynowych, takich jak: Wydania i Przyjęcia Zewnętrzne, Przyjęcia i Rozchody Wewnętrzne, Przesunięcia Międzymagazynowe, Zamówienia i Rezerwacje, Dokumenty Tax Free, Arkusze Inwentaryzacyjne.

 

KSIĘGOWOŚĆ

Rozliczenia, płatności, wypłaty pracowników, deklaracje podatkowe – to codzienność praktycznie każdej firmy. Program pozwala usprawnić wszystkie te czynności poprzez ich automatyzację, dając równocześnie gwarancję bezpieczeństwa związaną z dostosowaniem do aktualnych przepisów. Księgowość z Comarch ERP Optima to:

 • pewność, że system jest zawsze zgodny z przepisami
 • redukcja czasu i kosztów związane z obsługą księgową przedsiębiorstwa
 • automatyzacja procesu księgowania
 • minimalizacja ilości błędów w zapisach księgowych
 • możliwość naliczania wypłat różnego typu
 • pewność zawsze aktualnych wskaźników płacowych

Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się na podstawie:
Księgi przychodów i rozchodów, Ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych
w przypadku płatników podatku od towarów i usług (Rejestry VAT). Moduł pozwala na gromadzenie danych zgodnie z Ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych i aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie prowadzenia Książki przychodów i rozchodów. 

Comarch ERP Optima Księga Handlowa to nowoczesny system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań finansowych oraz zestawień informacyjnych tzw. raportów wewnętrznych dla potrzeb kierownictwa. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania elektronicznych deklaracji.

Comarch ERP Optima moduł Środki Trwałe pozwala na prowadzanie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji. Wygenerowane odpisy amortyzacyjne można następnie zaksięgować. Moduł Środki Trwałe pozwala na prowadzenie ewidencji, rejestrację zdarzeń gospodarczych związanych z powiększeniem czy pomniejszeniem wartości środków trwałych. Program pozwala na uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych.

Comarch ERP Optima Płace i Kadry – obsługa działu kadrowo-płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom w module Płace i Kadry, praca jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS, zapewnia obsługę korekt list płac, umożliwia wysyłanie e-deklaracji do US. Aplikacja umożliwia pełną obsługę kadrowo – płacową każdej firmy.

 

BIURO RACHUNKOWE

Moduł Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe został stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy w biurach rachunkowych i dla doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne seryjne operacje na wybranych bazach danych jednocześnie. Wygląd oraz sposób działania modułu Biuro Rachunkowe jest czytelny i przejrzysty. Moduł pracuje w oparciu o dane wprowadzone do baz wielu klientów jednocześnie. Zawiera funkcje administracyjne takie jak: konwersja baz danych oraz seryjne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, pozwala wykonywać seryjne operacje w zakresie eksportu e-Deklaracji i importu UPO czy wykonywania wydruków. Zawiera także przygotowane raporty, które pozwalają między innymi ocenić efektywność pracy operatorów programu oraz oszacować koszt obsługi poszczególnych klientów. Moduł Biuro Rachunkowe dodatkowo można łączyć z modułem Obieg Dokumentów oraz CRM dzięki czemu można korzystać z elektronicznej biblioteki dokumentów oraz obsługiwać elektroniczną korespondencję z klientami.

 

comarch optima

 

ZARZĄDZANIE,  RAPORTOWANIE I ANALIZY


Skuteczne decyzje potrzebują właściwej informacji. Poprzez zintegrowanie system  pozwala na kompleksowe analizowanie danych z różnych obszarów działania firmy. Daje to możliwość obserwowania pewnych ogólniejszych procesów i trendów. Dzięki właściwej analizie użytkownik ma dostęp do konkretnych informacji wspierających podejmowanie decyzji, dzięki którym firma będzie się rozwijać. 

Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence – intuicyjne narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima. Każda firma dąży do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Analizy BI dla Comarch ERP Optima pozwalają na skuteczniejsze zarządzanie firmą poprzez dostarczanie kompletnej, wiarygodnej informacji o kondycji przedsiębiorstwa na czas. Proponujemy pakiet ponad 100 predefiniowanych raportów, które pozwolą monitorować procesy zachodzące w firmie. Dodatkowo, możliwe jest samodzielne tworzenie i zmienianie już istniejących raportów stricte pod potrzeby informacyjne w danym momencie. Sprawniejsze odkrywanie zależności między danymi umożliwia wiele form ich wizualizacji. W skrócie – Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence to lepszy wgląd w działalność firmy, przyspieszenie procesu podejmowania trafnych decyzji, spadek kosztów ponoszonych z tytułu przeprowadzanych analiz, oszczędność czasu oraz możliwość monitorowania realizacji planów w danym okresie. 

Obieg dokumentów – moduł ten usprawnia archiwizację dokumentów i zarządzanie nimi. Składa się na to możliwość przypisania dokumentu do katalogu czy też definiowanie procesów obiegu dokumentów w firmie. Funkcjonalność modułu umożliwia również kontrolę uprawnień operatorów do dostępu do dokumentów zebranych w poszczególnych katalogach. Uprawnienia te mogą dotyczyć dodawania, podglądu, edycji oraz usuwania dokumentów. Dokumenty mogą być przechowywane w systemie w postaci plików. Użytkownik może dowolnie opisać plik, nadać status i skojarzyć z elementem systemu Comarch ERP Optima lub dowolnym podmiotem. Dodatkowo może wyróżnić dokumenty spośród innych za pomocą definiowalnych cech (atrybutów). Pozwala to na swobodne wyszukiwanie oraz grupowanie według zadanego atrybutu. Dokumenty mogą być rejestrowane w programie albo poprzez fizyczny zapis pliku w bazie danych, albo tylko poprzez wskazanie ścieżki dostępu do dokumentu, który jest zapisany na dysku komputera, bądź też przez zapis dokumentów w iBard24. Program umożliwia również współpracę ze skanerami i bezpośredni zapis dokumentu ze skanera w bazie danych lub na iBard24. Funkcjonalność ta może być wykorzystywana na przykład przez biura rachunkowe lub firmy pracujące na wielu bazach danych. Część dokumentów, które mają być widoczne we wszystkich bazach firmowych, może być zapisywana właśnie w postaci dokumentów wspólnych. Dzięki temu Użytkownik uniknie wielokrotnego wprowadzania dokumentów do różnych baz.

 

 

Wypróbuj za darmo! W celu otrzymania dostępu do demo COMARCH ERP OPTIMA proszę wypełnić formularz dostępny po kliknięciu poniższego przycisku. Dostęp do demo otrzymasz niezwłocznie po wypełnieniu formularza.

Pobierz demo Comarch ERP Optima

Kupując program Comarch ERP Optima klient otrzymuje na okres 12 miesięcy Comarch Asysta, czyli gwarancję na oprogramowanie, jego uaktualnienia, dostęp do bazy wiedzy gromadzonej na Indywidualnych Stronach Klienta jak również możliwość wsparcia merytoryczno-technicznego ze strony specjalistów Comarch.

Comarch ERP Optima online

Comarch ERP Optima w chmurze to program w całości dostępny przez Internet, który upraszcza oraz automatyzuje zadania związane z ogólnym ewidencjonowaniem sprzedaży, prowadzeniem księgowości oraz kadr i płac, a także analizy bieżącej i historycznej sytuacji firmy. Do systemu logujemy się za pośrednictwem przeglądarki internetowej (lub dedykowanej aplikacji ułatwiającej dostęp do programu), dzięki czemu praca na programie możliwa jest praktycznie z dowolnego miejsca.

Czy Comarch ERP Optima w modelu usługowym to rozwiązanie dla Ciebie?

 • Rozwiązanie dedykowane jest nowoczesnym i mobilnym przedsiębiorcom, którzy chcą mieć dostęp do najważniejszych danych oraz informacji niezależnie od miejsca pobytu i pory dnia.
 • Comarch ERP Optima w modelu usługowym świetnie sprawdza się również w pracy biur rachunkowych i ich klientów. Najważniejszą zaletą modelu jest możliwość pracy z klientem biura na jednej bazie mimo różnych lokalizacji.

 

 

Poznaj dostępne moduły

Powrót

Zapytaj konsultanta

[contact-form-7 id="448" title="Zapytaj o ofertę pop-up pl"]