Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to regulowany ustawą z 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy, który powstał we współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych.

 

Aplikacja Comarch PPK

Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może więc działać samodzielnie.

 

Jak działa Comarch PPK

Zobacz podstawowe funkcjonalności do obsługi PPK:

• rejestr pracowników i prowadzenie ewidencji pracowników
• rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
• rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
• naliczanie i ewidencja miesięcznych składek
• generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
• generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych

 

comarch ppk

 

Intuicyjne interfejsy aplikacji Comarch PPK:

 

Wymiana danych z wszystkimi instytucjami finansowymi poprzez plik XML

Jedną z najistotniejszych funkcjonalności aplikacji Comarch PPK jest możliwość wymiany danych z instytucjami finansowymi. Przedsiębiorca posiadający aplikację Comarch PPK może przekazać dane za pośrednictwem plików XML do każdej z instytucji oferujących prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych i zarządzanie nimi. 

 

Integracja poprzez API z wybranymi TFI – wygoda i bezpieczeństwo

Comarch podjął współpracę z AVIVA Investors Poland TFI, AXA TFI oraz TFI ALLIANZ Polska aby znacząco usprawnić proces przesyłania danych między pracodawcą a wymienionymi instytucjami finansowymi. Dzięki integracji za pośrednictwem API możliwa jest bezplikowa wymiana informacji pomiędzy Comarch PPK a środowiskiem informatycznym jednej z tych trzech instytucji. Co za tym idzie, istnieje możliwość przesyłania danych bezpośrednio z poziomu Comarch PPK do środowiska informatycznego TFI bez wychodzenia z okna aplikacji. Takie rozwiązanie umożliwia między innymi przeprowadzanie bardziej zaawansowanej walidacji danych, a sama obsługa procesów przez przedsiębiorcę jest znacznie wygodniejsza i szybsza w porównaniu do wymiany za pośrednictwem pliku XML.

 

Oszczędność czasu

Wybierając komunikację przez API odpowiedzialność za zgodność z instytucją finansową przechodzi na producenta danego oprogramowania. To niewątpliwa oszczędność czasu dla pracodawcy oraz pracowników kadr. Zamiast zajmować się przygotowywaniem plików XML i wysyłaniem danych do instytucji finansowych, przedsiębiorca może po prostu skupić się na swoim biznesie. Korzystając z API nie ma potrzeby tworzenia pliku, zapisywania go, a następnie dodawania na portal instytucji finansowej – wszystkie te czynności zastępuje pojedyncze kliknięcie w systemie kadrowo-płacowym. Ponadto pracownicy odpowiedzialni za PPK w danej firmie nie staną przed koniecznością przyswojenia kolejnego systemu, jakim jest portal wybranego przez przedsiębiorcę podmiotu zarządzającego PPK.

 

Gwarancja bezpieczeństwa

Automatyczne aktualizacje dostarczane przez Comarch są wystarczające, aby bezpiecznie i łatwo prowadzić program Pracowniczych Planów Kapitałowych w każdej firmie. Wymiana przez API gwarantuje bezpieczeństwo. Użytkownik nie zapisuje niczego na dyskach, a administrator nie musi szkolić użytkowników z zasad składowania i przetwarzania plików.
 

aplikacja comarch PPK

 

Kiedy PPK w Twojej firmie?

Podobnie jak w przypadku innych nowych przepisów, którym podlegać będą wszyscy pracodawcy, także i PPK będą wchodzić w życie stopniowo. Na pierwszy ogień pójdą największe, zatrudniające powyżej 250 pracowników, firmy – a jako ostatni nowe prawo będą musieli wdrożyć mniejsi przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych. 

  • 01.07.2019 – powyżej 250 pracowników
  • 01.01.2020 – od 50 do 249 pracowników
  • 01.07.2020 – od 20 do 49 pracowników
  • 01.01.2021 – poniżej 20 pracowników

 

JAK DZIAŁA PPK?

Pierwszą czynnością, którą wykonać musi przedsiębiorca, jest wybór instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o zarządzaniu PPK. To ważna decyzja – dotyczyć będzie bowiem wszystkich pracowników firmy. Dlatego powinna być ona zawarta w porozumieniu z zakładową organizacją związkową bądź inną formą reprezentacji pracowników. Jeśli pracodawca nie osiągnie z nią porozumienia na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy – może wybrać instytucję finansową sam.

Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie krok po kroku

 

Umowa o zarządzanie

Pracodawca powinien wybrać instytucję finansową do zarządzania pieniędzmi odprowadzanymi w ramach PPK. Wszystkie instytucje zajmujące się zarządzaniem PPK są dostępne na stronie prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA. Pracodawca zawiera umowę o zarządzanie, w której określa warunki prowadzenia PPK w firmie, w niej może również zadeklarować odprowadzanie składki dodatkowej za pracowników.

 

Umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników

Umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć w imieniu i na rzecz pracowników, którzy:

Z Comarch PPK przygotujesz istę uczestników i będziesz mógł ją automatycznie przesłać do instytucji finansowej.

Wszyscy pracownicy zostaną zapisani do PPK – jednak na własne życzenie będą mogli opuścić program. Po upływie czterech lat ponownie zostaną do niego wpisani – ale też będą mogli zdecydować się na rezygnację.

 

Comiesięczne wpłaty

Gdy już pracodawca zawarł obie umowy od teraz co miesiąc zgodnie z deklaracjami wysokości składek ma obowiązek obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez pracownika i przez siebie. Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Wraz z wpłatą na rachunek instytucji finansowej pracodawca przekazuje informacje o pobranych składkach w podziale na składki podstawowe i dodatkowe odprowadzone przez pracownika i pracodawcę.

Comarch PPK jest w pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP, automatycznie pobiera informacje o naliczonych składkach i umożliwia wysłanie ich do instytucji finansowej.

 

Aktualizacje danych

Pracownik w każdej chwili może przystąpić lub wystąpić z PPK, dlatego pracodawca będzie zgodnie z dyspozycjami aktualizował listę uczestników PPK w instytucji finansowej. W razie konieczności będzie również zgłaszał zmiany danych identyfikacyjnych lub danych kontaktowych uczestnika oraz danych o deklaracjach wysokości składek.

Z Comarch PPK wszystkie aktualizacje przekażesz do instytucji finansowej automatycznie.

 

Kary za niewprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o PPK w ustalonym terminie podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% całego funduszu wynagrodzeń. Podobna kara jest przewidziana za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł podlega pracodawca, który nie zawrze umowy o prowadzenie PPK, nie będzie dokonywać wpłat na PPK, nie będzie prowadził stosownej dokumentacji lub będzie podawał nieprawdziwe dane w sprawie PPK.

 

Dołącz do biur rachunkowych obsługujących PPK

Na rynku jest na razie niewiele biur rachunkowych wyspecjalizowanych w prowadzeniu PPK i posiadających odpowiednie oprogramowanie do jego obsługi. Aplikacja Comarch PPK to zatem szansa na zagospodarowanie niszy i wzbogacenie oferty o usługę, która w łatwy sposób pozwoli pozyskać nowych klientów i generować zyski.

ppk comarch

To dobry czas dla biura rachunkowego, aby pozyskać stosowne kompetencje oraz odpowiednie oprogramowanie do obsługi PPK i dołączyć do swojej oferty nową usługę.

  • Prowadzenie PPK będzie dla biur dodatkową usługą świadczoną na rzecz klienta, a więc za dodatkową opłatą.
  • Obowiązkiem PPK, objęte są już firmy, które posiadają powyżej 250 pracowników. Od 1 stycznia 2020 roku dołączyły do nich firmy średniej wielkości (od 50 do 249 pracowników). Pojawi się zatem spora grupa potencjalnych klientów, poszukujących wsparcia w realizacji zobowiązań związanych z PPK.

 

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży i przygotuj firmę na Pracownicze Plany Kapitałowe: 

 

 

 

Przetestuj aplikację aplikację Comarch PPK!

 

Wypełnij formularz i otrzymaj dostęp do wyposażenia demo aplikacji:

 

zamów bezpłatne demo Comarch PPK

 

Powrót

Zapytaj konsultanta

[contact-form-7 id="448" title="Zapytaj o ofertę pop-up pl"]